STYRELSE

Svenska Stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet (SSKT)

The Swedish Committee for Human Rights in Turkey
 

Ordförande                       Helena Storckenfeldt (M)
 

Vice ordförande:              Erik Ezelius (S) 

Kassör                              Daniel Riazat (V)
 

Sekreterare                      Maria Bohlin(LR)

Koordinator                      Isa Turan (HRFT)

Ledamöter                        Aphram Melki (C)

                                         Fredrik Malm(L)

                                         Camilla Hansén (MP)

                                         Gudrun Brunegård (KD)

                                         Lars Odefors (psykolog)

                                         Jan Cadstedt (advokat)

                                         Berivan Öngörur (TCO)
 

Valberedning                    Isa Turan (sammankallande)

                                         Kerstin Lindgren
 

Revisor                             Mikael Klein