PLATTFORM: FÖR SVENSKA STÖDKOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I TURKIET (SSKT)

Svenska stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet (SSKT) är en partipolitiskt, religiöst och etniskt oberoende kommitté vars mål är att stödja mänskliga rättigheter och demokrati i Turkiet såsom de definieras i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948), Europakonventionen för mänskliga rättigheter (1950) och i FN:s konvention mot tortyr (1987)

SSKT arbetar med information och opinionsbildande verksamhet med syfte att:

*           eliminera kränkningar av mänskliga rättigheter i Turkiet

*           främja mänskliga rättigheter och demokrati i Turkiet

*           stödja Turkiets framtida EU-medlemskap

*           främja åsikts- och yttrandefrihet, organisations- och föreningsrätt, religionsfrihet, 

            rättigheter för minoriteter och jämställdhet

Den svenska stödkommitténs arbete med ovanstående punkter sker i samarbete med HRFT, Stiftelsen för Mänskliga Rättigheter i Turkiet och andra organisationer som främjar mänskliga rättigheter i Turkiet

Stiftelsen för mänskliga rättigheter i Turkiet, HRFT, hävdar individens integritet och människovärde oavsett dess politiska, etniska eller kulturella tillhörigheter genom bland annat sitt arbete med tortyröverlevande och genom sin dokumentation av kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

SSKT kommer i sitt arbete kontinuerligt att bevaka och följa situationen för mänskliga rättigheter och demokratiseringen i Turkiet.  SSKT arbetar med att sprida kunskap inom Sverige och Turkiet kring dessa frågor.

Svenska stödkommittén för mänskliga rättigheter i Turkiet samarbetar med enskilda personer och organisationer som vill stödja kommitténs syfte.